Protetyka

Utrata zębów to nie tylko problem estetyczny, to również zmniejszenie wydolności żucia, zaburzenie czynności stawów skroniowo-żuchwowych. Braki zębów mogą być przyczyną poważnych dolegliwości bólowych głowy.

Uzupełnienia protetyczne dzielimy na uzupełnienia stałe, czyli takie, które są osadzone na cemencie i nie ma możliwości swobodnego ich wyjmowania, oraz na uzupełnienia ruchome, czyli wyjmowane z jamy ustnej.

Uzupełnienia stałe:

Licówki to porcelanowe lub kompozytowe uzupełnienia przyklejane do powierzchni wargowej zęba. Stosowane są najczęściej w celu korekcji kształtu zęba lub by zmienić jego kolor.

Wkłady koronowe – osadzane na pojedynczym zębie zastępują tradycyjne „plomby”, wykonywane są one najczęściej z porcelany lub kompozytu.

Korony i mosty – to uzupełnienia protetyczne trwale osadzone na oszlifowanych wcześniej zębach. Mają one zastosowanie w przypadku znacznego, nie dającego się odbudować za pomocą materiałów do wypełnień, zniszczenia części koronowej zęba. Często służą do poprawy estetyki uzębienia. Wśród koron wyróżniamy korony metalowe licowane porcelana oraz pełnoceramiczne.

Wkłady koronowe-korzeniowe to uzupełnienia cementowe w kanale korzeniowym zęba przeleczonym endodontycznie.

Uzupełnienia ruchome:

Protezy szkieletowe – wykonywane przy brakach zębowych zbyt rozległych na uzupełnienie mostem. Główną ich część stanowi metalowy szkielet zaopatrzony w klamry i ciernie. Klamry odpowiedzialne są za utrzymanie protezy natomiast ciernie to wypustki opierające się na powierzchniach żujących zębów i przenoszące w ten sposób siły żucia przez zęby i ozębną na kości szczęk co jest korzystne dla organizmu.