Endodoncja

Zapewne wiele osób stanęło w życiu przed dylematem wyboru pomiędzy próbą ratowania zęba lub czasem już tylko jego korzenia poprzez leczenie endodontyczne a podjęciem decyzji ostatecznej o ekstrakcji chorego zęba. Jak wiadomo specjalistyczne leczenie endodontyczne zęba niesie za sobą większe koszty w porównaniu do ekstrakcji tego zęba. Musimy jednak pamiętać, że lukę po ekstrakcji zęba musimy uzupełnić protetycznie a z tym wiążą się koszty, które znacząco mogą przewyższyć koszt leczenia endodontycznego. Zaniechanie tego może doprowadzić do “wysuwania” się zębów przeciwstawnych, przesuwania i obracania się zębów sąsiadujących i zaniku kości, co w konsekwencji może doprowadzić do utraty kolejnych zębów. W świetle kosztów i grożących powikłań po pochopnie podjętej decyzji o usunięciu zęba możliwość ratowania chorego zęba, jaką nam daje nowoczesna endodoncja jest wielkim postępem dzisiejszej stomatologii.

Obecnie wiele zębów “skazanych” na usunięcie da się wyleczyć. Pamiętajmy jednocześnie, że leczenie endodontyczne jak każde inne leczenie wymagające ingerencji w żywy organizm obarczone jest ryzykiem niepowodzenia. Dysponując nawet tak specjalistycznym sprzętem jak mikroskop, endometr, nowoczesne narzędzia kanałowe, mikrosilniki endodontyczne oraz stosując najnowszej generacji biokompatybilne materiały wypełnieniowe, nie jesteśmy w stanie w 100% wyeliminować ryzyka niepowodzenia.

Stosowany w naszym gabinecie mikroskop Leica M320 to światowa optyka pozwalająca zobaczyć więcej, a widzieć więcej znaczy leczyć lepiej.

W leczeniu endodontycznym mikroskop zabiegowy jest nieocenionym urządzeniem. Widzenie w powiększeniu jakie zapewnia mikroskop, umożliwia lekarzowi bardzo precyzyjną pracę w niewielkim polu zabiegowym np.: o wielkości 1mm². Pozwala to w zakresie leczenia kanałowego m. in.na:

  •  odnalezienie i leczenie głównych oraz dodatkowych kanałów korzeniowych zęba wraz z ich rozgałęzieniami, które w   tradycyjnym leczeniu często są niewidoczne dla lekarza.
  •  Usunięcie z kanału złamanych fragmentów narzędzi endodontycznych, wkładów koronowo-korzeniowych, twardych cementów wypełniających kanał.
  •  Udrożnienie bardzo wąskich lub wręcz całkowicie zobliterowanych (zamkniętych) kanałów korzeniowych
  •  Wykonanie skutecznego leczenia w przypadkach o bardzo skomplikowanej i rzadko występującej anatomii systemu kanałów korzeniowych
  •  Leczenie resorpcji korzeni zębów
  •  Mikrochirurgiczne resekcje wierzchołków korzeni zębów ze wstecznym ich wypełnieniem specjalnie do tego przeznaczonym materiałem